รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท เงิน

รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท ทรัพย์สินที่จำนำได้
WRITTEN BY ทนายแมน ON 20 AUGUST 2020. POSTED IN บทความ.ก่อนจะมาบอกเรื่องเงินทองอะไรซึ่งสามารถจำนำได้บ้าง ผู้เขียนขอเอ๋ยถึงความหมายของคำว่า “ จำนอง ” ก่อนนะคะ จำนองหมายถึงสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนอง เอาเงินยี่ห้อไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนำ เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบเงินนั้นให้แก่เจ้าหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 702 วรรคแรกซึ่งผู้รับจำนองจะเป็นคนที่ได้รับใช้หนี้ใช้สินจากเงินทองที่จำนองก่อนเจ้าหนี้ทั่วไปที่ไม่มีการจำนำอะไรไว้ ทั้งยังไม่ต้องพิจารณาว่าเงินนั้นได้โอนไปให้บุคคลภายนอกแล้วไหม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 702 วรรคสอง เนื่องจากจำนำย่อมตกติดไปกับทรัพย์สินนั้นเมื่อรู้เรื่องความหมายของคำว่า “ จำนำ ” แล้ว มาดูเรื่องทรัพย์สินที่จำนำได้กันค่ะป.พ.พ. มาตรา 703 วางหลักไว้ว่า อสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจำนำได้ไม่ว่าชนิดใดๆสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่นี้ต่อไปก็บางทีอาจจำนองได้เหมือนกัน หากว่าได้ลงทะเบียนไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นเรือระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปแพสัตว์พาหนะสังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายถ้าบัญญัติไว้ให้ลงบัญชีเฉพาะการจากหลักในมาตรานี้ มองเห็นได้ว่าทรัพย์ที่จำนองได้นั้น เป็นเงินทองประเภทอสังหาริมทรัพย์ แล้วก็ สังหาริมทรัพย์พิเศษ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไปจะเอามาจำนำมิได้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมนำมาจำนองเป็นประกันการชำระหนี้อย่างเช่น ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน ถ้าเกิดบุคคลภายนอกจะจำนำเงินทองของตนเป็นประกันหนี้บุคคลอื่นจะต้องชำระได้หรือเปล่า ?คำตอบเป็น ได้ โดยอาศัยหลักใน เปรียญพ.พ. มาตรา 709 แต่ว่าสิ่งสำคัญคือ ผู้จำนองควรจะเป็น รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท เจ้าของในตอนนั้น ถึงจะเอาสินทรัพย์นั้นจำนำได้ โดยการทำเป็นหนังสือแล้วก็นำไปลงทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการที่มีอำนาจ กล่าวคือกรมที่ดิน หรือที่ทำการที่ดิน ตาม เปรียญพ.พ. มาตรา 714เช่น นาย A ไปกู้เงินนาย B จำนวนเงิน 2 ล้านบาท โดยให้นาย C นำที่ดินของนาย C ไปจดทะเบียนจำนำเป็นประกันการจ่ายหนี้ที่สำนักงานที่ดิน มองเห็นได้ว่าเงินที่จำนำเป็นของนาย C ผู้จำนองเพื่อรับรองหนี้อันบุคคลอื่นต้องจ่าย จึงสามารถทำได้ ส่งผลบริบูรณ์บังคับได้ตามกฎหมาย

ข้อดีของการรับจำนำที่ดินการจำนองมีจุดเด่นอีกทั้งต่อผู้จำนองและก็ผู้รับจำนำที่ดิน ดังต่อไปนี้เป็นการทำธุรกรรมที่ถูกตามกฏหมายและไม่มีอันตรายเนื่องจากมีการลงทะเบียนเฉพาะหน้าข้าราชการที่สำนักงานที่ดินค่าธรรมเนียมสำหรับในการลงลายลักษณ์อักษรที่สำนักงานที่ดินไม่สูง นั่นคือเพียงแค่ 1% ของวงเงินจำนองเท่านั้นผู้จำนองจะค่อยข้างได้เปรียบจากการจำนำในคราวนั้นเหตุเพราะผู้รับจำนองจะไม่อาจจะยึดทรัพย์ได้เลยโดยทันทีแนวทางเลือกผู้รับจำนองบ้านที่ดินที่ใช่แล้วก็ปลอดภัยเมื่อถึงขั้นตอนในการเลือกพิจารณาถึงบริษัทหรือหน่วยงานที่รับจำนำที่ดิน ผู้จำนองจึงควรไต่ตรองให้ถี่ถ้วยโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยและก็ความเหมาะสมเป็นหลัก โดยปัจจุบันสามารถจำนำที่ดินได้ทั้งกับแบงค์แล้วก็บริษัทเอกชนต่างๆซึ่งสิ่งที่จะสามารถใช้เพื่อประกอบการตรึกตรองเป็นความน่านับถือขององค์กร ธนาคาร หรือบริษัทที่รับจำนำที่ดินจำนวนของวงเงินที่อนุมัติให้กู้ช่วงเวลาผ่อนส่งและอัตราค่าดอกเบี้ยเมื่อนึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับการจะจำนำที่ดินนั่นเป็นการอ่านข้อตกลงอย่างถี่ถ้วนเพื่อเรียนรู้เงื่อนไขและไม่ให้กำเนิดจุดบกพร่องในอนาคต

การจำนำ เป็นข้อตกลงที่ผู้จำนองใช้ ทรัพย์สินของตัวเองเป็นประกันการใช้หนี้ของลูกหนี้ โดยนำไปจดทะเบียนตราไว้เป็นประกัน เมื่อลูกหนี้ไม่ใช้หนี้ใช้สินเจ้าหนี้ มีสิทธิบังคับเงินที่จำนองได้ ผู้จำนองอาจจะเป็นตัวลูกหนี้เองที่เอาเงินมาจำนองเจ้าหนี้(ลูกหนี้ชั้น ต้น)หรือบุคคลอื่นอื่นเอาสินทรัพย์มาจำนองเจ้าหนี้ก็ได้ (บุคคลที่สาม) ลักษณะของสัญญาจำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคแรก บัญญัติว่า “อันว่าจำนำนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนองเอาเงินทองยี่ห้อไว้แก่บุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเป็นการรับรอง รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท การจ่ายหนี้โดยไม่ส่งมอบสินทรัพย์ นั้นให้แก่ผู้รับจำนำ” วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้รับจำนำถูกใจที่กำลังจะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนำก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักจำต้องพิจารณาว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว หรือหาไม่”รูปแบบของสัญญาจำนำ
1.ผู้จำนอง เป็น
1.1 ตัวลูกหนี้เอง หรือ
1.2 บุคคลอื่นนำสินทรัพย์มาจำนำกับเจ้าหนี้
2. ข้ https://moneyhomeloan.com/รับจำนองขายฝาก ้องทำเป็นหนังสือและก็จดทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการผู้จำนองต้องเอาเอกสารที่แสดงถึงสิทธิในเงินทอง ยกตัวอย่างเช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น ไปลงบัญชีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเงินของ ผู้จำนองผูกพันหนี้สินประธาน โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งสินทรัพย์ที่จำนอง ดังนี้ผู้รับจำนองควรเป็นเจ้าหนี้และหนี้สินจำนองที่เป็นประกันจะต้องเป็น หนี้สินที่บริบูรณ์ด้วยกฎหมายระบุแบบของคำสัญญาจำนำไว้จำต้องทำเป็นหนังสือรวมทั้งลงทะเบียนต่อข้าราชการ
(ตามมายี่ห้อ 714)นอกนั้นควรมีเนื้อความที่เจาะจงถึงเงินที่จำนอง (ตามมาตรา 704)แล้วก็วงเงินที่จำนองด้วย (ตามมาตรา 708)ถ้าเกิดสัญญาไม่มีข้อความจากที่กฎหมายบังคับ เจ้าหน้าที่จะไม่ลงบัญชีจำนองให้ การมอบโฉนดที่ดินหรือที่ดิน นส.3 ให้เจ้าหนี้ยึดมั่นไว้โดยมิได้ไปลงบัญชีจำนำ ไม่ถือว่าเป็นการจำนอง
3.เงินทองที่จำนองได้ คือตามมายี่ห้อ 703 วรรคแรก บัญญัติว่า “อันอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจำนำได้ไม่ว่าประเภทใดๆ” วรรคสอง ข้อกำหนดว่า “สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปนี้ก็บางทีอาจจำนำได้ดุจกัน แม้ว่าได้ลงบัญชีไว้แล้วตามกฎหมาย คือ

(1)เรือ มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
(2)แพ
(3)สัตว์พาหนะ
(4)สังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายถ้าหากบัญญัติไว้ให้ลงทะเบียนเฉพาะการ”อสังหาริมทรัพย์ที่จำนำได้ ยกตัวอย่างเช่น โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งปลูกสร้าง รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท เป็นต้น สังหาริมทรัพย์ โดยธรรมดาจำนองมิได้ ดังเช่นว่า รถยนต์,ทองคำ,นาฬิกา ฯลฯ แม้กระนั้นถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์พิเศษตามมายี่ห้อ 703 วรรคสอง จึงจะขึ้นทะเบียนจำนองได้หลักเกณฑ์สำหรับในการจำนอง
1. ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของบาปสิทธิในทรัพย์สมบัติที่จะจำนอง
2. สัญญา จำนอง จำต้องทำเป็นหนังสือและก็นำไปขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการ มิฉะนั้นคำสัญญาจำนองกลายเป็นโมฆะไม่มี ผลผูกพันแก่คู่สัญญาอะไร สำหรับในการกู้หนี้ยืมสินนั้นมีอยู่เป็นประจำ ที่ผู้กู้ได้นำเอาโฉนดที่ดินของตนไปมอบให้แก่ผู้ให้กู้รักษาไว้เฉยๆเพื่อเป็นประกันสำหรับในการจ่ายหนี้ โดยไม่มีวิธีการทำเป็นหนังสือและไม่ได้นำไปจดทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่การจำนอง ผู้ให้กู้หาได้มีสิทธิใดๆในที่ดินตามโฉนดอะไร คงได้แต่เพียงกระดาษโฉนดไว้ในครอบครองเท่านั้น ฉะนั้น หากผู้ให้กู้ มุ่งหมายที่จะให้เป็นการจำนองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็นำไปขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการ
3. ต้องไปขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการที่มีอำนาจรับลงบัญชีจำนองตามกฎหมาย กล่าวคือก. ที่ดินที่มีโฉนดจะต้องนำไปขึ้นทะเบียนที่กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร (สาขา) หรือที่ทำการที่ดินจังหวัด หรือที่ทำการที่ดินจังหวัด (สาขา) ซึ่งที่ดินนั้นจำเป็นต้องอยู่ในเขตอำนาจ
ข. ที่ดินที่ไม่มีโฉนด ตัวอย่างเช่นที่ดิน นางสาว 3 จำต้องไปลงบัญชีที่อำเภอ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ
ค. การจำนำเฉพาะบ้านหรือสิ่งก่อสร้างไม่รวมที่ดินจำเป็นต้องไปจดทะเบียนจำนองที่อำเภอ

They posted on the same topic

Trackback URL : https://tempoicicle7.bravejournal.net/trackback/5426873

This post's comments feed